Hetken hiljaa vielä liekki hiipuu
kunnes kerran sammuu, häviää
Vain ohut savujuova
elämästä niin tärkeästä jälkeen jää

-Silloin tiedän,
olen menettänyt Hänet jälleen!