Ensimmäinen osuus keskittyy Euroopan ihmeisiin (1-29)

10. Pont du Gard

Tiesitkö että…

Pont du Gard on Unescon maailmanperintölistalla. Akveduktin kokonaispudotus lähteen ja kaupungin välillä on noin 17 metriä.

Roomalaiset rakensivat Pont du Gardin akveduktin johtaakseen vettä Gardonjoen yli Nimesiin Etelä-Ranskaan. Akvedukti on 49 metriä korkea ja 274 metriä pitkä. Sen rakennutti roomalainen sotapäällikkö ja prokonsuli Agrippa (noin 63-12 eKr.). Hän oli keisari Augustuksen liittolaisia.

Pont du Gardissa on kaaria kolmessa tasossa; alinna kuusi, keskellä 11 ja ylinnä 35. Avoin vesikouru kulkee niiden päällä. Akvedukti rakennettiin kokonaan kivestä, ilman laastia. Puiset telineet, joita tarvittiin huoltotöiden yhteydessä, kiinnitettiin sillan kupeista törröttäviin kiviin.