Ujoja oli viimekesän öpit - tai sitten ylpeitä - kun aina käänsivät peppunsa kuvaajalle!