Kolme iki-ihanaa korttia Sveitsistä tältä keväältä!