Taas on uuden värikollaasin ja viiden värisuoran aika